Tiệm Bánh Oxy Bakery, 134 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 134 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6273 4527
Trang web
Vị trí chính xác 107.786.967, 10.668.047.059.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Oxy Bakery ở đâu?

134 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Oxy Bakery như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Savouré Bakery Lạc Long Quân Quận 11, 185 Lạc Long Quân