Tiệm bánh Phượng’s Bếp, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 72/9 Đ. Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 895 93 22
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.294.304, 1.066.368.457


Địa chỉ Tiệm bánh Phượng's Bếp ở đâu?

72/9 Đ. Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Phượng's Bếp như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chewy Chewy Phan Xích Long - 376 Phan Xích Long