Tiệm Bánh Tấm Bakery, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 107 Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 340 10 51
Trang web tambakery.vn
Vị trí chính xác 10.743.938.799.999.900, 10.668.479.459.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Tấm Bakery ở đâu?

107 Tạ Quang Bửu, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Tấm Bakery như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rau Câu Thanh Huyền 2, Tân Quý Tây