Tiệm Bánh Thuận Phong, 106 Lãnh Binh Thăng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 106 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 841 98 66
Trang web
Vị trí chính xác 107.620.586, 10.665.600.169.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Thuận Phong ở đâu?

106 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Thuận Phong như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Mạng xã hội của Tiệm Bánh Thuận Phong là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/banhthuanphong/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Pía Sóc Trăng, Bình Hưng Hoà B