Tiệm cà phê Hiên Cúc Trắng – 25 Tân Canh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 230 04 20
Trang web hiencuctrang.com
Vị trí chính xác 10.796.619.699.999.900, 1.066.674.828


Địa chỉ Tiệm cà phê Hiên Cúc Trắng ở đâu?

25 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm cà phê Hiên Cúc Trắng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Tiệm cà phê Hiên Cúc Trắng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/tiemcaphehiencuctrang/
instagram: https://www.instagram.com/tiemcaphehiencuctrang/
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EtfeDp4XLsY

Hình ảnh

Xem thêm:  Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Trái Cây Trung An - Trung An