Tiệm Điện Đắc Thời, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 816 19 12
Trang web
Vị trí chính xác 10.761.880.399.999.900, 1.066.666.103


Địa chỉ Tiệm Điện Đắc Thời ở đâu?

95 Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Điện Đắc Thời như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa Xe Vespa - Bà Điểm