Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1038 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 745 02 05
Trang web
Vị trí chính xác Phường 3, Dịch vụ giặt ủi


Địa chỉ Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt ở đâu?

1038 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Tiệm Giặt Ủi Xuyên Việt là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/GiatUiXuyenViet/&prev=search&pto=aue
Tiệm Giặt Ủi Nguyễn Hưng”

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Giặt Sấy Va, Phường 5