Tiệm Hớt Tóc Hằng, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 917 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 998 78 44
Trang web
Vị trí chính xác 10.785.488.599.999.900, 1.066.754.213


Địa chỉ Tiệm Hớt Tóc Hằng ở đâu?

917 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Hớt Tóc Hằng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Tiệm Hớt Tóc Hằng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Hair-Salon/Hair-Salon-Qu%25E1%25BB%2591c-K%25E1%25BB%25B3-1709402615985581/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Cắt Tóc Nam Hội Quán Anh Em, Khu phố 8