Tiệm Inox Nguyễn Xuân Sáng, 27 Bình Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 27 Bình Thành, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 350 55 75
Trang web
Vị trí chính xác 108.173.727, 1.065.881.538


Địa chỉ Tiệm Inox Nguyễn Xuân Sáng ở đâu?

27 Bình Thành, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Inox Nguyễn Xuân Sáng như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hồng Giang, 981 QL22