Tiệm Rửa Xe 68, 458 Đ.Nguyễn Hữu Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 458 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6601 7018
Trang web
Vị trí chính xác 10.743.539.799.999.900, 1.067.016.249


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Rửa Xe Lộc, Hiệp Bình Chánh