Tiệm Sơn Đại Nam – 589 Trường Chinh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 589 Trường Chinh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 372 98 25
Trang web
Vị trí chính xác 10.802.133.699.999.900, 10.663.566.999.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vải Đoàn Thị Vân, Phường 11