Tiệm Vải Kim Vân – 92 Lý Tự Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 1553
Trang web
Vị trí chính xác 107.743.643, 1.066.974.242


Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Hòa Bình Minh Tây Ninh, Phường 3