Tiệm Vải Phương – 827 Phạm Văn Bạch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 827 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 111 47 79
Trang web
Vị trí chính xác 108.321.773, 1.066.431.193


Địa chỉ Tiệm Vải Phương ở đâu?

827 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vải Phương như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:00], Thứ Ba:[07:30-19:00], Thứ Tư:[07:30-19:00], Thứ Năm:[07:30-19:00], Thứ Sáu:[07:30-19:00], Thứ Bảy:[07:30-19:00], Chủ Nhật:[07:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vĩnh Phát - 163 Nguyễn Tri Phương