Tiệm Vàng Kim Cao – 576 Bà Hạt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 576 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0238 8552 141
Trang web
Vị trí chính xác 10.764.941, 10.666.378.279.999.900


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Cao ở đâu?

576 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Cao như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Tiệm Vàng Kim Cao là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/ThucPhamDongLanhCaoCap/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Tuyến, Bình Hưng Hoà B