Tiệm Vàng Kim Mai – 200 Đề Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 200 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3837 8681
Trang web
Vị trí chính xác 10.766.468.699.999.900, 1.066.945.319


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Mai ở đâu?

200 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Mai như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Mạng xã hội của Tiệm Vàng Kim Mai là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/TI%25E1%25BB%2586M-V%25C3%2580NG-KIM-MAI-110097050842847/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Phát An Nhơn - 400 Lê Đức Thọ