Tiệm Vàng Kim Ngọc, 1458 Tỉnh lộ 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1458 Tỉnh lộ 7, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3794 6399
Trang web
Vị trí chính xác 110.878.102, 1.065.134.624


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Ngọc ở đâu?

1458 Tỉnh lộ 7, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Ngọc như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  PN Store - Quần áo đồ bộ - Nước hoa & Mỹ phẩm chính hãng, Tân Tạo