Tiệm Vàng Kim Thành Đạt – 1049 Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1049 Nguyễn Ảnh Thủ, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3883 7539
Trang web
Vị trí chính xác 108.701.897, 1.066.183.981


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Quảng Đông 2 - 205 Tân Hương