Tiệm Vàng Kim Thành Tân, 185 Cống Quỳnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3833 0426
Trang web diachiso.vn
Vị trí chính xác 107.663.651, 10.668.872.239.999.900


Địa chỉ Tiệm Vàng Kim Thành Tân ở đâu?

185 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Kim Thành Tân như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30], Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Trang Sức - Quà Tặng Thu, Phường 11