Tiệm Vàng Nguyễn Vũ – 160 Đ. Đinh Tiên Hoàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 2163
Trang web vangngvu.com
Vị trí chính xác 10.791.505.899.999.900, 1.066.964.091


Địa chỉ Tiệm Vàng Nguyễn Vũ ở đâu?

160 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Nguyễn Vũ như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-18:15], Thứ Ba:[08:30-18:15], Thứ Tư:[08:30-18:15], Thứ Năm:[08:30-18:15], Thứ Sáu:[08:30-18:15], Thứ Bảy:[08:30-18:15], Chủ Nhật:[08:30-00:15]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vàng Bạc Kim Thành Võ Văn Vân, 30C Đ. Võ Văn Vân