Tiệm Vàng Tân Kim Thành, PHHJ+7FF, Nguyễn Cửu Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PHHJ+7FF, Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5425 8210
Trang web
Vị trí chính xác 107.281.874, 1.065.811.847


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Kim Phát An Nhơn - 400 Lê Đức Thọ