Tiệm Vàng Xuân Thu, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 134 Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 4412
Trang web
Vị trí chính xác 10.759.554, 10.665.730.699.999.900


Địa chỉ Tiệm Vàng Xuân Thu ở đâu?

134 Phó Cơ Điều, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Vàng Xuân Thu như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Vàng Trang Ngọc Hạnh - 72 Quốc lộ 1K