Tiệm xăm hình ở Bình Chánh – Minh Tú Tattoo – 1490 Nguyễn Cửu Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1490 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0886 337 177
Trang web business.site
Vị trí chính xác 107.284.755, 1.065.815.107


Địa chỉ Tiệm xăm hình ở Bình Chánh - Minh Tú Tattoo ở đâu?

1490 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm xăm hình ở Bình Chánh - Minh Tú Tattoo như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trần Kỹ Tattoo - Xăm Nghệ Thuật Quận 9 - 14 Nguyễn Xiển