Tiệm Xăm Ở Quận 8 – Minh Châu Tattoo – PMR5+GHF, Phạm Thế Hiển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PMR5+GHF, Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0898 993 995
Trang web 0888 466 166
Vị trí chính xác Thới Tam Thôn, Cửa hàng xăm hình


Hình ảnh

Xem thêm:  Heo Tattoo - 38 Bàn Cờ