Tiếng Trung THANHMAIHSK Cơ sở Quận 1 – 345/84 Đ. Trần Hưng Đạo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 345/84 Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71015, Việt Nam
Số điện thoại 091 450 68 28
Trang web thanhmaihsk.edu.vn
Vị trí chính xác 107.609.493, 1.066.893.029


Địa chỉ Tiếng Trung THANHMAIHSK Cơ sở Quận 1 ở đâu?

345/84 Đ. Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71015, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiếng Trung THANHMAIHSK Cơ sở Quận 1 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Địa chỉ email của Tiếng Trung THANHMAIHSK Cơ sở Quận 1 là gì?

thanhmaihsk1213@gmail.com, thanhmaihskvp@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  CLB Bắn Cung NVHTN TP - 04 Phạm Ngọc Thạch Street District 1