Tìm Việc Làm, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Đ. 46, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 1990
Trang web timvieclambaove.com
Vị trí chính xác 107.597.053, 10.669.804.819.999.900


Địa chỉ Tìm Việc Làm ở đâu?

7 Đ. 46, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tìm Việc Làm như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Dịch vụ Việc làm Bình Dương, TP, 369 Đại lộ Bình Dương