TNHH Tư Vấn Thiết Kế & Xây Dựng TDHOUSE – Thi Công Nhà Thép Tiền Chế – Nhà Xưởng – 44 Đ. Số 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 44 Đ. Số 1, Cityland Park hills, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 410 09 76
Trang web steelhouse.vn
Vị trí chính xác 10.834.023.499.999.900, 1.066.718.813