Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – 1 Công Trường Quốc Tế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 1777
Trang web sawaco.com.vn
Vị trí chính xác 10.781.855, 106.695.869


Địa chỉ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV ở đâu?

1 Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức - 8 Khổng Tử