Tòa Nhà Screc – 974A Trường Sa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 974A Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6275 7222
Trang web
Vị trí chính xác 107.863.496, 1.066.755.769


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Sen Việt - 33 Đ. Cao Thắng