Toà nhà Times Square – 36 Nguyễn Huệ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3822 3333
Trang web timessquare.vn
Vị trí chính xác 107.739.057, 10.670.471.959.999.900


Địa chỉ Toà nhà Times Square ở đâu?

36 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Toà nhà Times Square như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  KHÁCH SẠN GOLDEN LAND, PPJ5+G27, Cầu