Tốc Trà Cao Thắng, 181 Đ. Cao Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3535 7257
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.742.527, 10.667.477.199.999.900


Địa chỉ Tốc Trà Cao Thắng ở đâu?

181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tốc Trà Cao Thắng như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của Tốc Trà Cao Thắng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/toctracaothang/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Quỳnh Hoa - 117, Lô G, Khu tái thiết, Đ. Hoàng Diệu