TocoToco Minh phụng – 274A Minh Phụng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 274A Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 416 98 16
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 10.756.262.699.999.900, 1.066.437.706


Địa chỉ TocoToco Minh phụng ở đâu?

274A Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TocoToco Minh phụng như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Mạng xã hội của TocoToco Minh phụng là gì?

facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Bubble-Tea-Shop/TocoToco-Minh-Ph%E1%BB%A5ng-102633831100697/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bomnal Tuổi thanh Xuân, Tân Hưng