Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) – 35 Đ. Tôn Đức Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 545454
Trang web evnhcmc.vn
Vị trí chính xác 10.783.769.999.999.900, 10.670.416.519.999.900


Địa chỉ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) ở đâu?

35 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Điện Lực Bình Phú - 718 Kinh Đ. Vương