Tổng kho rượu vang Việt Nam – 160/1/30 Đ. Đặng Thuỳ Trâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 160/1/30 Đ. Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 983 38 78
Trang web
Vị trí chính xác 10.829.644, 1.067.028.529


Địa chỉ Tổng kho rượu vang Việt Nam ở đâu?

160/1/30 Đ. Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng kho rượu vang Việt Nam như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thành phố rượu - Phân phối rượu nhập khẩu cao cấp - 59/7A Phạm Viết Chánh