Tổng kho thiết bị rửa xe ô tô – 14 Đ. 53

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Đ. 53, Phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 629 44 68
Trang web 028 3716 8732
Vị trí chính xác Thạnh Lộc, dybnYrWpO9KkiLMP9u656Ag,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0Q8BcIBSgA,5 Hà Huy Giáp,Thạnh Lộc,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,,10.8517779,106.67888219999999,0x3175284b0b7b230f:0xffca223a6cce1454,Rửa Xe Minh Khang,,,Thạnh Lộc, Quận 12,,,,Rửa Xe Minh Khang, 5 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,Ưa thích,,1,,,,,,,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0QwaQDCBcoAA,2,Muốn đến,,1,,,,,,,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0QwaQDCBgoAQ,7,Lịch trình di chuyển,,1,,,,,,,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0QwaQDCBkoAg,4,Địa điểm có gắn dấu sao,,1,,,,,,,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0QwaQDCBooAw,,,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0Q0JcGCBYoEA,,,,,Asia/Saigon,,,,,,,,,,dybnYrWpO9KkiLMP9u656Ag,,5 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,,,https://business.google.com/create?fp=18431582059296068692&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,Xác nhận doanh nghiệp này,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0Q_1kIHCgS,,,,,,,,,,,,Xếp hạng và đánh giá,Chia sẻ trải nghiệm của bạn để giúp người khác,,1,Mô tả cụ thể trải nghiệm của bạn tại địa điểm này,,,,,,0,,,,,,Rửa Xe Minh Khang (Chủ sở hữu),,,,,,,105513149757422388440,,,,1,,,,,,1,,,,,,,,,,,ChIJDyN7C0sodTERVBTObDoiyv8,,,,Thạnh Lộc, Quận 12,5 Hà Huy Giáp,5 Hà Huy Giáp,Thành phố Hồ Chí Minh,,,,,,,,,Rửa Xe Minh Khang,,,188,187,,186,/g/1hc2mzn4t,,,,,,,,,,,,,,,,,,Tiếng Việt,,,vi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,,,,,,,,https://www.google.com/search?q=local+guide+program&ibp=gwp;0,26,OkEKPyI7UuG7rWEgWGUgTWluaCBLaGFuZyBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0oAg&pcl=lp,,,,+84 28 3716 8732,028 3716 8732,1,+84 28 3716 8732,2,,+842837168732,,tel:+842837168732,,,0ahUKEwj1wPCVuaT5AhVSEmIAHXZ3Do0Q_doBCBUoDw,,,,,7,Rửa Xe Minh Khang,5 Hà Huy Giáp,Thạnh Lộc,Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,2,Rửa Xe Minh Khang, 5 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,1,5 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,4,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam,Thạnh Lộc, Quận 12,5 Hà Huy Giáp,5 Hà Huy Giáp,Thành phố Hồ Chí Minh,,Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh,VN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10.8517779,106.67888219999999,,,,,,,,,,,,,,,,,,https://business.google.com/local/business/setup/create?fp=18431582059296068692&hl=vi&authuser=0&gmbsrc=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&ppsrc=GMBMI&utm_campaign=us-vi-et-ip-z-gmb-s-z-l~mrc%7Cclaimbz%7Cu&utm_source=gmb_mrc81&utm_medium=et&getstarted,,,,,,1,0x3175284b0b7b230f:0xffca223a6cce1454,,,/g/1hc2mzn4t,ChIJDyN7C0sodTERVBTObDoiyv8


Địa chỉ email của Tổng kho thiết bị rửa xe ô tô là gì?

miennam@tahico.info, mienbac@tahico.com, mientrung@tahico.com, lienhe@tahico.com

Hình ảnh