Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ – 4 Đ. Lê Duẩn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3520 4200
Trang web vn.usembassy.gov
Vị trí chính xác 107.834.782, 1.067.006.011


Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở đâu?

4 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc - 107 Nguyễn Du