TOUS les JOURS – Nguyễn Đình Chiểu – 64 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6291 8441
Trang web now.vn
Vị trí chính xác 107.884.899, 10.669.936.179.999.900


Địa chỉ TOUS les JOURS - Nguyễn Đình Chiểu ở đâu?

64 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TOUS les JOURS - Nguyễn Đình Chiểu như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Phương Chi, Tăng Nhơn Phú A