Trà sữa KING, 310 Bình Tiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 310 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0786 471 669
Trang web
Vị trí chính xác 107.466.426, 1.066.428.655


Địa chỉ Trà sữa KING ở đâu?

310 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa KING như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-21:00], Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00], Thứ Bảy:[17:00-21:00], Chủ Nhật:[17:00-21:00], Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00]

Mạng xã hội của Trà sữa KING là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Diadiemanuong.net/posts/tr%25C3%25A0-s%25E1%25BB%25AFa-bobo-qu%25C3%25A1n-tr%25C3%25A0-s%25E1%25BB%25AFa-ngon-qu%25E1%25BA%25ADn-6-%25C4%2591c-231-b%25C3%25ACnh-ti%25C3%25AAn-p8-qu%25E1%25BA%25ADn-6-tel-0932988136/1369653733236295/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Vinbar - Nguyên Liệu Pha Chế Trà Sữa Giá Sỉ - 625 Xô Viết Nghệ Tĩnh