Trà Sữa ChitoCha, Trung Mỹ Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67/4 Đồng Tâm, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 724 72 23
Trang web
Vị trí chính xác 108.631.704, 10.661.052.289.999.900


Địa chỉ Trà Sữa ChitoCha ở đâu?

67/4 Đồng Tâm, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa ChitoCha như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Kem Tươi & Trà Sữa Mixue - 15a Đ. Nguyễn Thị Đặng