Trà Sữa COMEBUY, Cityland Center Hills

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 453 Đ. Phan Văn Trị, Cityland Center Hills, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 233 22 18
Trang web
Vị trí chính xác 10.822.659.999.999.900, 10.669.304.799.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa Hiếu Miên - 1/97 Đông Hưng Thuận 2