Trà Sữa H2, 1213 Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1213 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6278 3352
Trang web
Vị trí chính xác 107.596.026, 1.066.526.975


Địa chỉ Trà Sữa H2 ở đâu?

1213 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa H2 như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mymy Bakery & Drink, Bình Trị Đông B