Trà Sữa Mộc-Nhà Bè, Nhơn Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2001 Đ. Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 786 21 68
Trang web business.site
Vị trí chính xác 106.573.865, 10.668.895.719.999.900


Địa chỉ Trà Sữa Mộc-Nhà Bè ở đâu?

2001 Đ. Lê Văn Lương, Nhơn Đức, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Mộc-Nhà Bè như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Trà Sữa ALOHA - 26A Lê Trọng Tấn