Trà Sữa Ótimo Station, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Chợ Bảo Cát, Đường Bàu Cát 4, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0703 746 959
Trang web
Vị trí chính xác 10.792.012.099.999.900, 1.066.419.499


Địa chỉ Trà Sữa Ótimo Station ở đâu?

Chợ Bảo Cát, Đường Bàu Cát 4, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Ótimo Station như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00], Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hai Trinh (đặc sản Gà), XFRM+5HX