Trà Sữa – Sinh Tố – Nước Ép SuSu – Thủ Đức, Linh Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Đường 19, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 916 64 90
Trang web loship.vn
Vị trí chính xác 10.853.501.699.999.900, 1.067.643.461


Địa chỉ Trà Sữa - Sinh Tố - Nước Ép SuSu - Thủ Đức ở đâu?

1 Đường 19, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa - Sinh Tố - Nước Ép SuSu - Thủ Đức như thế nào?

Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Trà Sữa Gánh, Phú Mỹ