Trại Cá Kiểng Nice Fish – VP2H+233, Đường 43

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VP2H+233, Đường 43, Khu Phố 7, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 917 04 11
Trang web
Vị trí chính xác 10.850.024.099.999.900, 10.672.766.829.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Thức Ăn Cá Koi, Phường Tân Phú