Trạm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S – 47 Tống Văn Trân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3860 1986
Trang web dangkiem.com
Vị trí chính xác 10.770.447.899.999.900, 10.664.131.809.999.900


Địa chỉ Trạm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S ở đâu?

47 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Đăng kiểm xe cơ giới 50-02S như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 5008D - Tp. HCM - 42 TA28