Trạm xăng dầu số 01 – 679 Nguyễn Kiệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 679 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6257 6912
Trang web
Vị trí chính xác 10.825.906, 10.667.960.749.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm xăng A.T Petrol - CHXD Gia Định - 54 Nơ Trang Long