Trạm Xanh – GreenUp Living – 165 Nguyễn Thái Bình, Hẻm 165

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 165 Nguyễn Thái Bình, Hẻm 165, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 545 78 88
Trang web
Vị trí chính xác 10.767.525.299.999.900, 1.066.987.819


Địa chỉ Trạm Xanh - GreenUp Living ở đâu?

165 Nguyễn Thái Bình, Hẻm 165, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Xanh - GreenUp Living như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm Mỹ Đức Bình Điền - 84 Cống Quỳnh