Trạm Y Tế Phường 4 Quận 11 – 225 Trần Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 225 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3857 5001
Trang web tytphuong4q11.medinet.gov.vn
Vị trí chính xác 107.581.829, 10.665.253.059.999.900


Xem thêm:  Phòng Khám Bác Sĩ Ninh, Phường 9