Trạm Y Tế phường 9 Quận 4 – 51 Vĩnh Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Vĩnh Khánh, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3826 7228
Trang web tytphuong9q4.medinet.gov.vn
Vị trí chính xác 107.632.355, 10.670.230.749.999.900


Địa chỉ Trạm Y Tế phường 9 Quận 4 ở đâu?

51 Vĩnh Khánh, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế phường 9 Quận 4 như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-04:30], Thứ Tư:[07:30-04:30], Thứ Năm:[07:30-04:30], Thứ Sáu:[07:30-04:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-04:30]

Mạng xã hội của Trạm Y Tế phường 9 Quận 4 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/News—media-website/UBND-Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng-%25C4%2590%25E1%25BB%2581-Th%25C3%25A1m-TP-Cao-B%25E1%25BA%25B1ng-760561504340451/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Y Tế Phường 8 Quận Tân Bình - 42 Đường Đông Hồ