Trạm y tế xã Tân Lập, Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ JX6P+CJ2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 860
Trang web
Vị trí chính xác 116.110.212, 1.059.865.193


Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt-Nga - Chi nhánh TP.HCM - 1 Đường 3/2